Miljön och jordens framtid
Se föregående   |  Se alla artiklar   |    Se nästa

Miljön och jordens framtid

Miljöförstöringarna har fått Moder Jords energisystem i obalans.

Naturkatastrofer kommer och går på jorden i olika intervaller. Men de extrema naturkatastroferna beror på att jorden befinner sig i en obalans just nu. Mycket på grund av att vi med våra miljöförstöringar har fått Moder Jords energisystem i obalans. Även våra giftutsläpp påverkar vi både vattnet och luften vi andas.

Om det inte stoppas i tid går jorden under i en enda stor naturkatastrof. Som det har gjort tidigare på jorden. En stor katastrof stoppades på -90 talet. Vi var många mediala som hade nattliga diskussioner där vi bad att jorden skulle få överleva. Men om obalansen blir för stor. Då händer det något drastiskt. Och det kommer att gå snabbt. Vi måste alla ta vårt ansvar idag. Vi kan inte skylla på varandra. Även den vanliga människan måste ”dra sitt strå till stacken”. Sortera sina sopor m.m. U-länderna och I-länderna måste börja samarbeta. I-länderna måste erkänna att deras tekniska utveckling har gjort att vi förstört vår miljö på jorden.

Vi måste samarbeta för att inte förstöra miljön ytterligare. Alla länder måste hjälpas åt. Även de personer/bolag som äger stora industrier måste titta på hur de kan minska sina utsläpp. Och de man släpper ut skall kunna vara rent från all form av kemiska substanser. Man skall i stort sett kunna dricka eller inandas det som kommer ut i avloppen och i luften.

Vägledning från guider/ledare

Många av oss på jorden idag får även vägledning från varelser från andra planeter i andra solsystem. En del av dessa varelser ser ut som oss. Andra har helt annat utseende. De vill alla hjälpa till och få jordens energier att bli mera kärleksfulla. De vill ofta varna oss för att vi inte skall förstöra vår miljö på jorden. Risken är stor att det blir en stor katastrof om vi inte tar vårt ansvar. Vi måste alla hjälpas åt att påverka våra beslutsfattare. Många planeter har gått under i liknande katastrofer tidigare. Även i vårt solsystem.

Planeten Mars var en grön och vacker planet en gång i tiden. Men krig och kärnvapen förstörde den planeten. Jag överlevde katastrofen. När det var regn uppehåll var jag ute och letade rötter under markytan, som gick att äta. Inga växter eller djur fanns kvar. Det regnade dag och natt. Med uppehåll ibland, på några timmar. Vi bodde i en grotta som låg högt upp från marken. Små grupper av människor överlevde en tid efter denna katastrof. I vår grotta fick andligt besök dagligen av en mästare i vinröd fotsida kläder. Han stöttade och undervisade oss. För att vi skulle klara av denna kris. Innan även vi dog. Troligtvis av svält.

ALTERNATIV BILDTEXT

Moder jords kropp


Vi kan rena vatten, skogar, etc.

När vi utvecklas andligt kan vi meditera och skicka energi, för att påverka jordens energi banor i positiv riktning. Vi kan tom rena våra vattendrag, skogar, etc. genom att skicka energi till dessa områden. Vi samarbetar då med natur andarna, och även med naturvarelserna. Naturvarelser lämnar de områden som är förstörda av gifter, även av den skogsavverkning som bildar kalhyggen.

Läs gärna böckerna ”Vattnets sanna kraft” och ”Vattnets dolda budskap” av Masaru Emoto.

Samarbete mellan alla länder

Ännu finns det dock hopp. Om alla länder börjar samarbeta. Och alla människor tar sitt ansvar får vi bättre energier. Därmed styr vi vårt miljöarbete i rätt riktning med bara vårt handlande och våra tankar. Tankens kraft är stor. Alla människor måste ta sitt ansvar. Industriländerna måste föregå med gott exempel för att få även de fattiga länderna med sig. Alla bidrar på sitt sätt genom att ändra driftsformer till mer miljövänliga. Och tar fram helt miljövänliga produkter. Samtidigt måste de fattiga länderna få utbildning i hur de kan leva miljövänligt och ändå utvecklas.

Maten vi äter

Den mat vi äter idag innehåller för lite näring. Detta beror på att våra jordar/marken har tappat sin näring för att vi använt för mycket kemikalier på den. Vilket har medfört att vi människor blir sjuka och dör i förtid. Vi får en hel del näringsbrister. Har kroppen näringsbrist måste vi tillföra den mer näring i form av bättre mat och eventuellt bra kost tillskott. Kosttillskottet får inte vara ett kemiskt tillverkat. Det tillför inte kroppen någon ny energi. Ett kosttillskott skall vara tillverkat av naturens örter, vitaminer och mineraler.

Våra odlade potatis, morötter, sallad, gurkor, m.m. skall vara gödslade med hönsgödsel, hästgödsel eller annan naturlig gödsel. Inte med det kemiska slam som kommer från våra reningsverk. Reningsverken tar hand om all vår urin, avföring, duschvatten, diskvatten, m.m. De innehåller allt från mediciner vi äter, till våra kemikalier vi tömmer ner i våra avlopp. Alltför många av våra kemikalier lyckas inte reningsverken rena. Vattnet går ut i våra vattendrag. Och slammet från reningsverket används för att gödsla våra åkrar. Det innehåller bland annat cadmium. Detta ämnen lagras idag i våra kroppar. Jag har bott många år i Skåne och älskar potatis. Min kropp är nu full av cadmium.

Allt detta upptäckte Dr. Joel Wallach i USA. Han är både Veterinär, Agronom och utbildad Läkare. Han upptäckte att djuren fick kosttillskott för att köttet skulle vara friskt vid slakten. Men människorna fick inget kosttillskott då de var sjuka. Eller för att motverka sjukdomar. Joel Wallach upptäckte som Agronom att jorden vi brukade saknade all näring. Den näring som fanns, försvann när man började gödslade åkrarna med avlopps slam från reningsverken. Därför saknar vår säd och våra grönsaker näring idag. Och vi människor får näringsbrist och blir sjuka. Tyvärr får vi i oss en massa gifter också från detta avlopps slam. Gifter som inte reningsverken klarar av att ta bort. Gifter som belastar vår kropp. Framförallt lever och njurar

I Tv dokumentären "Sista skörden" visar man att åkermarken är död idag. Åkermarken saknar de naturliga maskarna, och andra små kryp som bryter ner döda växter, och tidigare även djurspillningen, som spreds på åkern. Idag använder bönderna avloppsslam istället för djurspillning från hästar, kor, höns, m f l djur. Ekologiska produkter är framodlade med naturlig djurspillning. Köp därför ekologisk odlade produkter om du vill hålla dig frisk. Våra gräsmattor i bostadsområdena har näringen kvar. Där hittar fåglarna sin mat i forma av maskar och insekter.

Testa gärna din kropp hos en terapeut som har en frekvens maskin. Den visar vilka kemikalier din kropp innehåller. Och om din kropp behöver kosttillskott. Se mer under bloggen Hälsa

Vår el och mobiltelefoner

Vi måste bara ändra på vår el på jorden. Värma upp bostäder i annan form. Använda lampor som drivs med annan typ av el. Det är något fel på vårt elnät. Vår el som vi har är inte bra för våra kroppar. Jag är inte elektriker så jag vet inte vad som är fel. Det känns inte bra helt enkelt.

Våra mobiler och den energi den skickar ut är livsfarlig. Den går rakt igenom vår kropp och kommer på sikt att skada oss. Har du dessutom mobilen i byxfickan påverkar det mannens spermier och kvinnans äggstockar. Du går omkring med en strålning som inte våra kroppar är gjorda för. Vill du bli förälder tänk på det. Du kommer annars att bli steril. Även hjärnan påverkas av många mobilsamtal utan handsfree. Det kan redan vissa rapporter bevisa. Vi har fler hjärntumörer bland unga människor idag. När skall mobiltillverkarna erkänna att de inte har en aning om hur deras telefoner påverkar oss människor på sikt? Använd mobilen med förnuft. Stäng av den då du inte använder den.

Våra fordon

Vi måste driva våra fordon på annat sätt. När jag var 12-13 år visste jag att man kunde driva bilar med vattenånga. Och det håller man på att ta fram i USA. Vi kommer att ha flygande farkoster som drivs med en typ av turbin generator. Det kommer även att finnas farkoster som drivs med hjälp av äkta kristaller eller konstgjorda. Dess kristaller kommer man att behöva ladda upp, efter en viss tids användning. De fungerar som dagens bilbatterier. Det är fordonets och även farkosternas generator, som får allt att fungera. De farkoster som flyger ovanför trädtopparna. Flyger på en viss höjd för att inte krocka med våra fåglar. De kan även ställas in på autopilot och flyger då efter våra vägbanor. I våra vägbanor kommer vi att ha magnetslingor som dessa farkoster känner av. Alla fordon på marken kommer också att köra efter magnetslingor som finns i vägbanan. Det är viktigt att man tar fram magnetslingor som inte påverkar våra djur i luften, på marken och våra växter. För att inte få ett nytt miljöproblem.

Våra barn

Många av dagens mediala barn är gamla själar som redan ritar bilar och flygande farkoster som drivs miljövänligt. De sitter inne med en stor kunskap från andra planeter och solsystem. Innan de börjar skolan formligen ”sprutar” de av kunskap från sina tidigare liv i Universum. Ni föräldrar uppmuntra era barn att rita och berätta vad de vet om hur framtidens fordon skall drivas, hur bostäder skall värms upp, etc. Lämna eller sälj den kunskapen till företag som jobbar för en bättre miljö. En miljö utan kemikalier eller farlig strålning.

Biltillverkarna

Många stora biltillverkare borde satsa på helt andra driftsformer, ej bensin, diesel eller etanol. Den som är först på marknaden kommer att få ett försprång före de andra, rent ekonomiskt. Tänk på det Volvo i Sverige. Jag har redan sett (in i framtiden) att ni har kunskap och kapacitet för att utveckla miljö vänliga fordon. Då kan vi få både fordon på marken och farkoster i luften som tillverkas och drivs miljövänligt. Helt utan kemikalier.

SAAB kommer att tillverka produkter som vi behöver nu och i framtiden. Produkter som har med miljön att göra. De skall utveckla de områden de redan är inne på (vissa komponenter till bilindustrin). För att bli ledande på den marknaden. De kommer att samarbeta med ett företag som inte finns i Sverige, för att utveckla sin verksamhet. Men produktionen kommer till viss del att stanna i Sverige och en del av produktionen finns redan utomlands. Den tekniska grundkunskapen finns redan i Sverige. Men denna utveckling måste påskyndas om vi vill leva kvar på jorden.

Miljögifterna på jorden

I framtiden kommer man att hitta gifter i hjärnsubstansen i människor som dött. Även i skelett delar. Precis som på Kleopatras tid. Där man idag hittat arsenik från smink i gamla kroppsdelar.

Framtidens vetenskapsmän kommer att kalla denna tidsepok i historien för Kemikalieperioden på jorden. Man kommer även att hitta nergrävda kemiska produkter i marken. Vissa av kemikalierna eller ämnena i marken kommer man att vara rädda för. Myndigheterna kommer att spärra av dessa markområden, för att sakta lyfta upp och bränna upp de som finns där, i speciella ugnar. Det gäller även platsleksaker som barnen tappat.

Miljöråd

Alla nationer borde ha ett miljöråd med miljöexperter. Kopplade direkt till stadsrådens beslut. Miljöexperterna är inte politiskt förankrade. De har utbildning och kunskaper om vår miljö. Samt lång erfarenhet om hur naturen, ekosystemet och djurlivet fungerar. Vad som krävs för att vi skall bibehålla en balans mellan människan, djuren och naturen på jorden.

Miljörådet skall inte godkänna nya produkter som företagen tillverkar. Om dessa produkter avger kemikalier i någon form, gäller även giftiga utsläpp. Det gäller livsmedel, kroppskrämer, hår vätskor, rengöringsmedel, drivmedel, smörjmedel, även plaster som innehåller gifter, möbler, hus, fordon, m.m.

Även våra elektriska apparater vi har i våra hem. TV, tvättmaskiner, hushållsapparater, mobiltelefoner, datorer, m.m. Allt skall genomgå stora kontroller. Alla el- apparater skall kunna plockas isär och återanvändas när de blivit gamla. Gäller även framtida fordon i luften, på marken eller på vattnet.

Vad kan vi människor göra?

Det är bara vi människor som genom våra egna handlingar kan påverka våra makthavare att jobba för en bättre jord. Utan krig, våld och maktmissbruk. Men även en jord där vi tillverkar produkter utan kemiska tillsatser, och där vi inte skövlar våra skogar, och dödar våra djur. Eller gör att våra stora fiskar simmar fel på grund av de radiosignaler militären skickar ut. Allt liv på jorden är beroende av varandra. Både på marken, i vattnet och i luften. Försvinner något helt. Då saknas det mat till något djur, eller till oss människor.

Tänk på det du som slänger cigarett fimpar, papper, bildäck, köks sopor, kemikalier och annat skräp i naturen. När det regnar och snöar går allt kemiskt direkt ner i marken. För att tillslut gå ner i vårt grundvatten, som vi dricker. Då får vi tillbaka våra kemikalier. Vi dricker vattnet "spetsat" med lite rengöringsmedel, läkemedel, bensin och diverse motor oljor, samt små plast molekyler, från alla plast artiklar. Kanske även lite tobak. Via alla cigarettfimpar som ligger på marken.

Jag önskar och kommer att jobba för att det inte blir så. Att de stora företagen blir klokare. Och inte bara ser till dagens vinster. Ett bra miljötänk och bra miljöprodukter ger också inkomster. Att man istället tävlar om att bli först med bra hållbara miljöprodukter. Att företagsledarnas barn och barnbarn också kommer att kunna leva på jorden. Idag tycks alla bara tänka på sig själv och sitt liv. Inte på nästa generation.

Vi behöver Moder Jord men hon kan vara utan oss. Om vi förstör henne, då dör även vi människor.

Flera pensionärer har sagt till mig, att det står någonstans i Bibeln:

-En dag blir människan så klok, att hon utplånar sig själv.

Om detta med Bibeln är sant vet jag inte.

Min fråga är: -Är vi på väg dit?
Vill du ha en konsultation?

Boka tid genom att skicka ett mail till mig och meddela vilken tid du önskar.

Jag skickar dig svar via mail.

Elise Hallberg


Elise Hallberg

Fjällnejlikan 5
424 48 Angered
070-404 41 94
info@elisehallberg.se
info@andravarldar.nu

Elise Hallberg

Elise Hallberg


   Kontaktformulär   

Lista inlägg efter bloggämne: