<p>Kanalisering.</p><p> Det vita och det svarta fröet i oss.</p>
Se föregående   |  Se alla artiklar   |    Se nästa

Kanalisering.

Det vita och det svarta fröet i oss.

I oss var och en får vi ett frö inplanterad från Gud. Varje själ som föds på jorden eller på en annan planet i ett annat solsystem, får detta frö inplanterat i sig.

Den högsta källan är alltid Gud. Högsta källan i alla fem universum.

Det vita fröet.

Det vita fröet står för kärlek och gemenskap med allt och alla överallt på jorden, och på andra planeter i andra solsystem.

Det svarta fröet.

Det svarta fröet står för dina fria vilja. Den vilja du har med dig i detta jordelivet. Du väljer själv hur du vill utveckla din vilja. En del ser till att det blir balans mellan det vita fröet kärleken och gemenskapen och det svarta fröet den fria viljan. Ibland händer det dock att man kommer i obalans. Då tar det svarta fröet över och vill styra dig. Då tar egot över dig. Egot bär vi på var och en. Det är drivkraften framåt. Egot utan kärlek och gemenskap blir kallt och hårt. Många av dessa människor trampar på och trampar ner andra människor. För att få igenom sin vilja.

När det vita eller det svarta fröet styr oss.

När det vita fröet får blomstra och växa. Då mår vi bra som individer. Då ligger det svart fröet där som en påminnelse om den fria viljan. Och att vi själva väljer och styr våra egna liv. Men när egot får ta över helt, då växer de svarta fröet och det dominerar oss. Det vita fröet finns där. Men kärleken och gemenskapen existerar långt därinne hos den människan. Egot och kylan i utstrålningen har tagit över individens kropp.

Ditt högre jag.

I det högre jaget finns bara visdom, klokhet och kärlek för allt och alla. Där hämtar vi som individer varje dag information och kunskap.

Trappstegen uppåt.

Grundfröet till allt liv i Universum.

Gud (Högsta källan i Universum).

Mitt högre jag.

Jag.

Vår uppgift under jordelivet.

Var och en av oss får eller väljer en uppgift, vi skall jobba med under jordelivet. Något jag måste lära mig, för att komma vidare som själ i universum. Eller något jag skall lära andra.

Kanaliserat

Den 13 och 14 aug. 2016

Josef (En av Elise guider/ledare)
Vill du ha en konsultation?

Boka tid genom att skicka ett mail till mig och meddela vilken tid du önskar.

Jag skickar dig svar via mail.

Elise Hallberg


Elise Hallberg

Fjällnejlikan 5
424 48 Angered
070-404 41 94
info@elisehallberg.se
info@andravarldar.nu

Elise Hallberg

Elise Hallberg


   Kontaktformulär   

Lista inlägg efter bloggämne: